Jak wszcząć postępowanie układowe?

Jak wszcząć postępowanie układowe?

Postępowanie restrukturyzacyjne to szansa na uratowanie firmy i spłatę wszystkich wierzycieli. Dlatego w dobie kryzysu gospodarczego znacznie wzrasta zainteresowanie tymi procedurami. Trzeba jednak pamiętać, że ich przeprowadzenie wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. Warto więc zapytać jak wszcząć postępowanie układowe? Przede wszystkim należy spełnić szereg warunków.

Kiedy można skorzystać z postępowania układowego?

Postępowanie układowe, podobnie, jak każde inne postępowanie restrukturyzacyjne, nie może zostać zainicjowane jedynie na podstawie woli dłużnika. Przede wszystkim należy pamiętać, że restrukturyzacja jest dedykowana przedsiębiorcom. Poza tym prowadzący własną działalność gospodarczą musi znaleźć się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Przy czym przez niewypłacalność rozumie się taki stan, w którym dłużnik nie jest w stanie nie bieżąco regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Jednocześnie w Prawie restrukturyzacyjnym ustawodawca przewidział jeszcze jedną przesłankę, która musi zostać spełniona, aby postępowanie układowe mogło się rozpocząć. Otóż suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem musi przekraczać 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Dlatego planowanie skorzystania z postępowania układowego należy rozpocząć od przeliczenia, jaki jest stosunek pomiędzy sumą wierzytelności spornych a sumą wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe rozpoczyna sąd

Jak wyjaśniają specjaliści z Continuum Restrukturyzacje postępowanie układowe rozpoczyna się na mocy postanowienia sądu restrukturyzacyjnego. Dlatego wszczęcie tej procedury jest uwarunkowane od zgody sądu. Bez niej po prostu postępowanie układowe w ogóle się nie rozpocznie. Z tego względu ważną sprawą jest prawidłowe napisanie wniosku restrukturyzacyjnego do sądu. Błędy popełnione na tym etapie mogą w ogóle przekreślić szanse dłużnika na restrukturyzację w tym trybie.

W tym wniosku należy zawrzeć m.in. propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym; wykaz wierzycieli; sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela; wykaz i sumę wierzytelności spornych. Stąd trudno mieć wątpliwości, że przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania układowego to trudne i wymagające zadanie.

Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy

Sukces w restrukturyzacji może zostać osiągnięty tylko wówczas, gdy wszystkie etapy postępowania zostaną przeprowadzone w pełni profesjonalnie. Oczywiście dłużnik ma prawo sam złożyć wniosek restrukturyzacyjny i przeprowadzić samo postępowanie, ale musi liczyć się z ogromną skalą trudności i różnych wyzwań. Dlatego prościej jest skorzystać z pomocy zawodowców, zajmujących się na co dzień restrukturyzacją. Dzięki temu szanse na skuteczne oddłużenie w tym trybie znacznie wzrastają.

Share