Jakie są koszty wywozu gruzu?

Jakie są koszty wywozu gruzu?

Jeśli kiedykolwiek stanąłeś przed koniecznością zagospodarowania odpadów budowlanych, doskonale rozumiesz uciążliwości i koszty z tym związane. Samodzielny transport gruzu do PSZOK pociąga za sobą szereg problemów logistycznych i generuje spore wydatki na paliwo. W zgoła odmiennej sytuacji znajdują się inwestorzy wybierający outsourcing wywozu pozostałości po remoncie. Jaką cenę zapłacimy za tego rodzaju usługę? Czy jest ona opłacalna?

Wywóz gruzu Lubin – jakie czynniki wpływają na końcową wycenę?

Ostateczny kosztorys usługi wywozu gruzu zawsze wynika z indywidualnych negocjacji. Istnieje bowiem wiele uwarunkowań wpływających na proces wyceny, które należy wziąć pod uwagę przed podaniem do klienta kosztu usługi. Cenę wywozu gruzu kształtuje m.in.:

– odległość transportu;

– rozmiar wynajętego kontenera;

– specyfika gruzu budowlanego (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o odpadach);

– lokalizacja prac remontowych;

– ewentualne usługi dodatkowe.

Spośród wielu miast w Polsce, gdzie ogromną popularnością cieszy się wywóz gruzu Lubin staje się ważnym ośrodkiem wielu inwestycji budowlanych i remontowych. Podobnie zresztą jak śląskie Tychy. Miasta te będą wyznacznikiem dla naszych dzisiejszych analiz. W Lubinie inwestorzy rozliczają się przeważnie na podstawie kubatury pojemnika przy kompleksowej ofercie na wywóz gruzu Tychy przyjmują podobną strategię – cenę usługi podaje się tutaj w przeliczeniu na każdy metr sześcienny utylizowanych odpadów.

Przy zamówieniu największych kontenerów, cena pojedynczego m3 ulega zauważalnemu obniżeniu. Działa tu prosta zasada hurtowa. Im większy kontener, tym bardziej rozkładają się koszty dojazdu do placu budowy i transportu każdej tony odpadów. Dla większości inwestycji zupełnie wystarczy kontener 6-7 m3. Natomiast deweloperzy osiedli lub generalni wykonawcy obiektów przemysłowych dość często zamawiają pojemniki stalowe o pojemności nawet 35 m3. Im większy kontener, tym wyższa cena jego wynajmu. Jednak ogólny rozrachunek dowodzi opłacalności takiego rozwiązania.

Wywóz 1 tony gruzy – ile to kosztuje?

Nie każdy jest w stanie sobie wyobrazić jednostkę obliczeniową w formie metrów sześciennych. Znacznie praktyczniejszą metodą okazuje się przeliczenie gruzu na tony. Niestety, napotykamy tutaj pewne problemy. Odpady budowlane cechują się znaczną różnorodnością. W tym samym kontenerze mogą znajdować się pozostałości betonowe, stalowe, aluminiowe czy tworzywa sztuczne.

Konwersja 1 metra sześciennego gruzu betonowego na tony przyjmuje współczynnik 1,5/1 lub 2/1 – w 1 m3 kontenera mieści się około 2 ton odpadów betonowych. Cenę za wywóz gruzu Tychy podają w ujęciu kompleksowym. Zapłacimy za wynajem kontenera i jego transport do i ze wskazanej lokalizacji. W roku 2023 należy liczyć się z kwotami rzędu 1300-1700 zł za standardowy kontener 7 m3. To oznacza, że wywóz jednej tony gruzu budowlanego będzie kosztował średnio 200-250 złotych.

Jeżeli poszukujesz sprawdzonej oferty na wywóz gruzu Lubin i Tychy to miejsca wytężonej działalności firmy Gruzy.pl. Wejdź na stronę https://gruzy.pl/ i dowiedz się, jak pozbyć się odpadów budowlanych w sposób legalny, wygodny i tani.

Share