Emisja papierów wartościowych – co to jest i jak przebiega?

Emisja papierów wartościowych – co to jest i jak przebiega?

Z funkcjonowaniem rynku kapitałowego wiąże się szereg różnych pojęć. W tym kontekście pojawia się bardzo ważny temat emisji papierów wartościowych. Warto zatem wiedzieć, co dokładnie kryje się za tym określeniem.

Czym jest emisja papierów wartościowych?

Papiery wartościowe takie jak m.in. akcje, obligacje, listy zastawne czy certyfikaty inwestycyjne są zbywalnymi dokumentami dającymi określone uprawnienia osobom, które w ich treści zostały wskazane jako uprawnione. Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, emisja tych dokumentów to nic innego, jak wprowadzenie ich do obiegu na rynku kapitałowym w celu sprzedania inwestorom. W praktyce emisja akcji oraz innych papierów wartościowych ma celu pozyskanie środków, z których zostaną finansowe rozmaite projekty. Cały ten proces jest prawnie uregulowany, co oznacza konieczność przestrzegania określonych zasad. W Polsce papiery wartościowe są najczęściej emitowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Warto jeszcze przypomnieć, że w naszym kraju prawo do wydania akcji przysługuje tylko spółkom akcyjnym i komandytowo-akcyjnym.

Emisja papierów wartościowych praktyce – jak to wygląda?

W praktyce emisja obligacji oraz innych papierów wartościowych rozpoczyna się od odpowiedniego ich przygotowania. Wymagana jest forma pisemna, przy czym muszą obowiązkowo zawierać pewne informacje. Opatrzenie utworzonych w ten sposób dokumentów pieczęcią i podpisem zarządu spółki jest równoznaczne z ich wystawieniem. Emisja polega również na wydaniu papierów wartościowych akcjonariuszom. Konieczne jest ponadto wpisanie omawianych dokumentów do rejestru sądowego. Dopiero po spełnieniu wszystkich powyższych warunków mogą zostać dopuszczone do obrotu. W tym celu niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu GPW. Trzeba do niego wystosować stosowny wniosek wraz z dołączoną Opinią Firmy Inwestycyjnej. Przy rozpatrywaniu wniosku branych jest pod uwagę szereg przesłanek takich jak np. finansowa kondycja emitenta i plany dotyczące rozwoju jego działalności.

Czym jest emisja papierów wartościowych?

Papiery wartościowe takie jak m.in. akcje, obligacje, listy zastawne czy certyfikaty inwestycyjne są zbywalnymi dokumentami dającymi określone uprawnienia osobom, które w ich treści zostały wskazane jako uprawnione. Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, emisja tych dokumentów to nic innego, jak wprowadzenie ich do obiegu na rynku kapitałowym w celu sprzedania inwestorom. W praktyce emisja akcji oraz innych papierów wartościowych ma celu pozyskanie środków, z których zostaną finansowe rozmaite projekty. Cały ten proces jest prawnie uregulowany, co oznacza konieczność przestrzegania określonych zasad. W Polsce papiery wartościowe są najczęściej emitowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Warto jeszcze przypomnieć, że w naszym kraju prawo do wydania akcji przysługuje tylko spółkom akcyjnym i komandytowo-akcyjnym.

Emisja papierów wartościowych praktyce – jak to wygląda?

W praktyce emisja obligacji oraz innych papierów wartościowych rozpoczyna się od odpowiedniego ich przygotowania. Wymagana jest forma pisemna, przy czym muszą obowiązkowo zawierać pewne informacje. Opatrzenie utworzonych w ten sposób dokumentów pieczęcią i podpisem zarządu spółki jest równoznaczne z ich wystawieniem. Emisja polega również na wydaniu papierów wartościowych akcjonariuszom. Konieczne jest ponadto wpisanie omawianych dokumentów do rejestru sądowego. Dopiero po spełnieniu wszystkich powyższych warunków mogą zostać dopuszczone do obrotu. W tym celu niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu GPW. Trzeba do niego wystosować stosowny wniosek wraz z dołączoną Opinią Firmy Inwestycyjnej. Przy rozpatrywaniu wniosku branych jest pod uwagę szereg przesłanek takich jak np. finansowa kondycja emitenta i plany dotyczące rozwoju jego działalności.

Share