Kiedy można spodziewać się wypłaty odszkodowania z OC członka zarządu?

Kiedy można spodziewać się wypłaty odszkodowania z OC członka zarządu?

Spółki z pokaźnym kapitałem, coraz częściej decydują się na to, by zainwestować w ubezpieczenie członków zarządu. Nie da się bowiem ukryć, że sprawowanie funkcji kierowniczych, związanych z zarządzaniem pracą i działalnością spółki jest obarczone ogromną odpowiedzialnością. W związku z tym najmniejszy błąd, spowodowany umyślnie bądź też nie sprawia, że osoby trzecie, mogą wysuwać roszczenia wobec konkretnych członków zarządu. Ubezpieczenie OC ma za zadanie przede wszystkim ochronić ich właśnie w takich wypadkach, a także zabezpieczyć przed stratami finansowymi. Niemniej jednak kiedy można spodziewać się wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela?

OC dla członków zarządu, a ochrona przed roszczeniami

Główną myślą, dla której w ogóle powstała usługa OC członków zarządu, było zabezpieczenie ich interesów finansowych i majątków, w przypadku popełnionego błędu podczas wykonywania swoich obowiązków. Nie da się ukryć, że większość krajów znacznie zwiększyła odpowiedzialność, jaka ciąży na podmiotach prawnych, a osoby trzecie stały się o wiele bardziej świadome praw roszczeniowych, jakie im przysługują. Wobec tego, dla większości spółek konieczna okazała się ochrona interesów majątkowych kadry zarządzającej, a OC członków zarządu stało się produktem niezwykle popularnym. Ceny takiego ubezpieczenia można sprawdzić na stronie broker.andiw.pl/ile-kosztuje-oc-zarzadu-cena-ubezpieczenie/.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie osobie trzeciej?

Ubezpieczenie d&o członków zarządu nie ogranicza się jedynie do tego, że odszkodowanie w formie pieniężnej wypłacane jest jedynie członkowi zarządu. Okazuje się, że pokrywa ono też koszt roszczeń, z jakimi wystąpiła osoba trzecia. W związku z tym kiedy w takim przypadku ubezpieczyciel decyduje się na wypłatę odszkodowania? Otóż w momencie, kiedy osoba trzecia wystąpi z roszczeniami związanymi z niepoprawnym wykonaniem obowiązku wobec niej przez członka zarządu, a także w momencie, kiedy członek zarządu takiego obowiązku w ogóle nie wykonał. Niemniej jednak należy pamiętać, że takie ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń ciała, poważnego uszczerbku na zdrowiu, śmierci, a także zniszczeń czy nawet utraty mienia.

Kiedy członek zarządu może spodziewać się wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczenie członków zarządu, również wypłaca na ich korzyść świadczenia. Zwykle wypłaca ono odszkodowanie w momencie, kiedy przeciwko członkowi zarządu prowadzone są różnorodne postępowania karne, a także pokrywa on koszty adwokata i ewentualnej pomocy psychologicznej. Co więcej, ubezpieczenie refunduje także kary grzywny, które na członka zarządu zostały nałożone na drodze prawnej.

Share