Czym jest sonda pomiarowa?

Czym jest sonda pomiarowa?

Większość współczesnych gałęzi przemysłu wymaga niesłychanej precyzji na każdym etapie linii produkcyjnej. Jakość wytwarzanych komponentów do maszyn, narzędzi, czy podzespołów elektronicznych w dużej mierze wynika z powtarzalnego i dokładnego procesu wytwórczego, kiedy to wszystkie elementy pozostają zgodne z założeniami projektowymi. Spełnienie tak rygorystycznych norm jakościowych wykracza poza możliwości pracy samego człowieka. Dlatego niezbędne staje się korzystanie z zaawansowanych urządzeń mierniczych, dokonujących nieprzerwanej inspekcji technicznej przedmiotów umieszczonych w obrabiarce. Dzięki jasno określonym procedurom kontroli jakości, firma produkcyjna może dostarczać przedmioty w pełni gotowe do użytku. Opowiedzmy zatem, jakie dwa rodzaje urządzeń znajdują obecnie największe zastosowanie. Na czym polega mierzenie techniką sondowania i gdzie można skompletować wymagany sprzęt?

Sonda pomiarowa – czym jest i do czego służy?

Na pierwszej linii frontu w pracy obrabiarki znajdują się głowice skrawające i sondy pomiarowe. To właśnie zaawansowana konstrukcja sondy umożliwia ciągły monitoring stanu obrabianego przedmiotu, z dokładnością do setnych części milimetra. Sonda 3D przekazuje dane geometryczne fizycznego przedmiotu do oprogramowania, które w razie potrzeby koryguje ustawienie głowicy w takich sposób, aby końcowy efekt nie wykraczał poza pierwotne założenia. Poprawne działanie sondy 3D warunkowane jest jej uprzednią kalibracją. Sonda pomiarowa daje wówczas pewność, że wszystkie przetwarzane dane mają pełne odzwierciedlenie w rzeczywistości i mogą zostać wykorzystane w ramach procesu kontroli jakości. Stosowanie sond we współczesnym przemyśle pozwoliło na daleko idącą automatyzację czynności kontrolnych. Musimy mieć świadomość, że sondy funkcjonują w trybie autonomicznym i zbierają dane niezależnie od obrabiarki. Pozwalają uniknąć wielu błędów wynikających z nieprawidłowego skalibrowania samego urządzenia skrawającego. Jeśli pojawi się jakakolwiek rozbieżność już podczas samego skrawania, sonda 3D natychmiast to wychwyci i zaaranżuje procesy korygujące.

Opisywane dzisiaj sondy pomiarowe sprawdzają się przy weryfikacji ustawienia przedmiotu przygotowanego do obróbki skrawaniem. Do ich zadań należy także permanentny monitoring powierzchni przyszłego komponentu, w poszukiwaniu ewentualnych pęknięć lub wad materiałowych. Po zakończeniu obróbki, sonda 3D weryfikuje, czy dany przedmiot spełnia wymagania w zakresie precyzji i powtarzalności produkcji masowej.

Skaner przestrzenny jako skuteczne narzędzie do skomplikowanych pomiarów

W przypadku urządzenia, jakim jest skaner przestrzenny, jego przeznaczenie w żaden sposób nie dyskwalifikuje przydatności sondy pomiarowej. Skanery 3D mają zastosowanie przy ekspresowych pomiarach dużych przestrzeni lub realizacji procesu znanego pod nazwą inżynierii odwrotnej. Dzięki skanerom przestrzennym mamy możliwość modelowania 3D istniejącego obiektu, a następnie wprowadzenia oczekiwanych zmian w projekcie CAD.

Zarówno skaner przestrzenny, jak i sonda 3D do obrabiarek stanowią integralny element oferty sklepu NA TECHNOLOGY. Pod adresem www.na-technology.pl znajdziesz propozycje zaawansowanych urządzeń, sprawdzonych w wielu sektorach przemysłu o newralgicznym znaczeniu dla gospodarki.

Share