Jak działa pompa śrubowa?

Jak działa pompa śrubowa?

Pompy śrubowe, niekiedy nazywane są również pompami wrzecionowymi i zaliczają się do pomp samossących. Jeżeli chodzi o zasadę działania pompy śrubowej, jest opiera się ona na starożytnej zasadzie działania śruby Archimedesa, która została wynaleziona około 300 lat przed naszą erą. Pompa śrubowa to rodzaj pompy wyporowej. Tutaj elementem transportującym ciecz jest wirnik, który ma kształt śruby. Poprzez ruch wirników, następuje transport medium z części ssawnej do części tłocznej. 

Pompy śrubowe i ich działanie

Generalnie rzecz biorąc, pompy śrubowe działają na zasadzie obracania się rotora w śrubowym statorze. Rotory do pomp ślimakowych, są wytaczane z niezwykłą precyzją ze stali nierdzewnej, bądź też hartowanej, natomiast stator jest formowany ze sprężystego elastomeru. Zarówno ich wymiary, jak również geometria są takie same, ponieważ rotor jest wkładany w stator, wskutek czego dochodzi o utworzenia się podwójnego łańcucha wodoszczelnych wgłębień, który ma kształt plastra miody. Kiedy dochodzi do obrócenia się rotora wewnątrz statera, to wówczas łańcuch wodoszczelnych wgłębień, przemieszcza się po spirali wzdłuż. 

Pompa śrubowa – rodzaje i budowa

Możemy spotkać się z dwoma głównymi rodzajami pomp śrubowych, a mianowicie wyróżniamy pompę dwuśrubową oraz pompę trójśrubową. Jeżeli chodzi o pompę dwuśrubową, to jej działanie jest oparte na dwóch śrubach, które ze sobą współpracują. Jeżeli chodzi o konstrukcję pompy, to nie wymaga ona tego, aby dochodziło do stykania się śrub ze sobą, co ma znaczny wpływ na żywotność samej pompy. Pompy dwuśrubowe, wykorzystywane są głownie do tłoczenia soków oraz cieczy oleistych. Jeżeli chodzi o tłoczenie medium, które jest niezwykle lepkie, to tutaj wykorzystywana jest odpowiednia przerwa miedzy wirnikami, żeby pompa działała skutecznie. Jeżeli chodzi o pompowanie rzadszego medium, to tutaj wirniki praktycznie przylegają do siebie. Jeżeli chodzi o pompę trójśrubową, to tak jak wynika z jej nazwy, składa się ona z trzech śrub. Jeden wirnik jest napędzany bezpośrednio przez silnik elektryczny, a pozostałe dwie to tak zwane śruby bierne, które są z nią zazębione.

Pompa śrubowa i jej zastosowanie

Warto wiedzieć o tym, że pompy śrubowe są zdolne do tego, aby zapewnić duże prędkości przepływu medium, nawet podczas tłoczenia lepkich cieczy. Dlatego też, pompy śrubowe są bardzo często stosowane na przykład podczas transportu paliwa, czy też wtryskiwaniu chłodziw pod bardzo wysokim ciśnieniem w układach obróbki skrawaniem. Jeżeli chodzi o zakres wydajności pompy śrubowej, to zależy od od modelu oraz budowy. 

Share