Czy trzeba mieć pozwolenie na wykopanie studni głębinowej?

Czy trzeba mieć pozwolenie na wykopanie studni głębinowej?

Jeśli Twoja działka znajduje się poza zasięgiem wodociągów miejskich, a na ich podłączenie nie widać żadnych perspektyw, wówczas studnia głębinowa okazuje się jedyną opcją. Budowa studni nie jest pozbawiona sensu także dla osób posiadających dostęp do sieci wodociągowej, lecz poszukujących oszczędności na zużyciu wody. Jakimi przepisami prawnymi podlega budowa studni na własnej posesji? Czy trzeba mieć na nią pozwolenie?

Studnia głębinowa – co mówią przepisy?

Z ujęciem wody wykopanym na działce ściśle wiąże się pojęcie poziomu wodonośnego. Jego osiągnięcie wykopem pionowym umożliwia stałe pozyskiwanie wody na cele bytowe. Wody głębinowe zlokalizowane są niekiedy nawet kilkadziesiąt metrów pod ziemią, co wymaga zastosowania odpowiednich technologii drążenia studni i wyposażenia jej w wydajną pompę. Dlaczego warto zdecydować się na studnię głębinową, zamiast pobierać wodę ze źródeł ulokowanych nieco płycej? Każdy dodatkowy metr gruntu zwiększa skuteczność naturalnej filtracji, dzięki czemu pozyskana woda zawiera mniej szkodliwych pierwiastków i drobnoustrojów. Jeśli już zdecydowałeś się na budowę studni głębinowej, warto rozważyć kwestie prawne. Szczegółowe zapisy znajdziesz w ustawie Prawo budowlane i Prawo wodne. Zawarte tam postanowienia dotyczą przede wszystkim zapewnienia odpowiedniej separacji między studnią a innymi obiektami na działce, które mogłyby wpłynąć na zanieczyszczenie wód gruntowych. Na szczęście, dla większości prywatnych inwestorów budujących studnie, pozwolenie wodnoprawne nie będzie konieczne. Jeśli Twoja studnia nie przekroczy 30 metrów głębokości, a dobowy pobór wody nie będzie wyższy niż 5 metrów sześciennych, nie musisz ubiegać się o pozwolenie.

Warto przy tym dokładnie zapoznać się z kolejnym dokumentem, jakim jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozdziale 6. niniejszego rozporządzenia mieszczą się konkretne wytyczne dla budowy studni na prywatnej posesji. Nie będziemy tu cytować konkretnych postanowień, gdyż wszystkie zostały przejrzyście wyjaśnione w oficjalnym dokumencie. Musisz natomiast zwrócić uwagę na paragrafy poświęcone usytuowaniu studni, a także przepisy regulujące umiejscowienie zbiorników na nieczystości ciekłe.

Odpowiadając zatem na pytanie postawione w tytule tego artykułu – studnia głębinowa nie wymaga pozwolenia pod warunkiem, że nie przekracza 30 metrów głębokości, a sposób jej użytkowania nie wymaga zużycia wody na poziomie powyżej 5 m3 w rozliczeniu dobowym.

Pompa do wody w ofercie sklepu Hypo

Do studni głębinowej przyda się specjalistyczna pompa do wody, która zapewni bezawaryjną i wydajną pracę na wiele lat. Pompa ręczna i głębinowa pompa do wody jest dostępna w ofercie sklepu internetowego Hypo. Firma specjalizuje się w dystrybucje pomp, hydroforów i systemów nawadniających, zarówno dla klientów prywatnych, jak i odbiorców firmowych. Więcej informacji znajdziesz pod adresem https://sklephypo.pl/. Warto odwiedzić stronę Hypo, gdzie poza ofertą produktów, zamieszczono również praktyczne wskazówki dla kupujących.

Share