Jak przygotować się do rozwodu? Kilka wskazówek

Jak przygotować się do rozwodu? Kilka wskazówek

Do rozwodu zawsze trzeba solidnie się przygotować. Bez tego trzeba liczyć się z tym, że nie uda się nam udowodnić naszych racji przed sądem. To z kolei może oznaczać przegraną, która często negatywnie rzutuje na dalsze życie byłych małżonków. O czym więc pamiętać przygotowując się do sprawy rozwodowej? Warto poznać kilka podstawowych wskazówek.

Pierwsze pytanie: czy rozwód jest dopuszczalny?

Rozwody Wrocław to sprawy, których przebieg i skutki są regulowane przede wszystkim przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przez Kodeks postępowania cywilnego. W pierwszej z tych ustaw określono m.in. w jakich okolicznościach sąd może orzec rozwód, a kiedy jest to niedopuszczalne. I właśnie od weryfikacji tych przesłanek należy rozpocząć przygotowania do rozwodu. W końcu, jeżeli nie można go orzec – a przecież w Polsce do rozwodu nie wystarczy zgoda małżonków – to właściwie bezcelowe jest składanie pozwu do sądu.

Zgodnie z prawem małżeństwo może zostać rozwiązane przez rozwód wówczas, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Chodzi tutaj o ustanie pomiędzy małżonkami wszelkich więzi, zarówno uczuciowych, jak i ekonomicznych czy gospodarczych. W najbardziej typowych przypadkach oznaką takiego rozpadu pożycia jest wyprowadzka jednego z małżonków ze wspólnego domu bądź mieszkania czy nawiązanie nowego związku. Na rozwodzie nigdy nie powinno ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków. Gdyby miało do tego dojść, sąd może odmówić rozwodu.  

Opracowanie strategii postępowania

Każda kancelaria adwokacka Wrocław wskaże, że po tym, gdy zweryfikujemy dopuszczalność rozwodu, można przejść do bezpośrednich przygotowań do procesu sądowego. Tutaj kluczowe znaczenie ma napisanie pozwu rozwodowego oraz skompletowanie dokumentów, które należy do niego dołączyć, np. aktu małżeństwa. Na tym etapie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy rozwodu z orzeczeniem o winie, czy też bez takiego orzekania. Drugie z tych rozwiązań jest możliwe do zastosowania tylko wówczas, gdy wyrażą na to zgodę obydwaj małżonkowie. Jeżeli takiej zgody zabraknie, sąd będzie musiał rozstrzygnąć, kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Liczy się fachowa pomoc

Przygotowując pozew rozwodowy, warto od razu zastanowić się, w jaki sposób zostaną przed sądem udowodnione podnoszone w nim twierdzenia. Każde z małżonków w sprawie rozwodowej musi mieć dowody potwierdzające jego wersję wydarzeń. Mogą to być zeznania świadków; zapisy rozmów telefonicznych czy inne nagrania bądź zdjęcia –  a więc wszystko, co prawnie dopuszczalne. Biorąc zaś pod uwagę skalę trudności, z jakimi trzeba zmierzyć się podczas rozwodu, dobrym pomysłem może okazać się skorzystanie z pomocy adwokata. Jego usługi zawsze stanowią ogromne wsparcie – zwłaszcza w sprawach rozwodowych, w których przeważnie w grę wchodzą jeszcze duże emocje oraz spory pomiędzy małżonkami.

Share