Skuteczne korepetycje z matematyki

Skuteczne korepetycje z matematyki

Jeśli chodzi o przedmioty, z których uczniowie najczęściej pobierają korepetycje z matematyki stwarza największe zapotrzebowanie. Rynek korepetycji jest zalewany ofertami różnych korepetytorów, co nie zawsze idzie w parze ze skutecznością prowadzonych zajęć. W tym artykule zwracamy uwagę na trzy cechy nieprzeciętnego korepetytora.

Jasny przekaz

Nieodłączną cechą korepetytora, który jest w stanie nauczyć matematyki skutecznie, jest umiejętność tłumaczenia jasno. Jasność wywodu bierze się często z używania metafor i praktycznych przykładów. Świetny korepetytor tłumaczy do skutku, dopasowując swoje metody tłumaczenia do potrzeb konkretnej osoby.

Dla osoby prowadzącej korepetycje matematyka powinna być dziedziną znaną od podszewki. Warunkiem koniecznym jasnego przekazu jest to, aby korepetytor sam miał dogłębne zrozumienie zagadnienia, o którym mówi. Nie wystarczy bezmyślne klepanie ciągle tych samych zadań. Dobry korepetytor, zwłaszcza w takiej dziedzinie jak matematyka, musi odznaczać się otwartością na pytanie “dlaczego”. Tylko osoby o odpowiednio wysokich kompetencjach nie uciekają od tego pytania.

Motywacja

Proces uczenia się nie zna cudów. Ze strony ucznia konieczne jest włożenie pewnego wysiłku w rozumienie i zapamiętywanie, aby nauka przyniosła oczekiwane rezultaty. Nie jest realistyczne oczekiwanie, iż dzięki samemu uczęszczaniu na korepetycje matematyka Wieliczka stanie się mocną stroną ucznia. Niezbędne jest zaangażowanie obu stron – ucznia i korepetytora.

Dlatego kluczową umiejętnością korepetytora jest inspirowanie i wspieranie motywacji uczniów. W tym celu dobry korepetytor może zastosować dwie podstawowe strategie. Pierwsza z nich to wiara w możliwości ucznia. Uczeń przychodzący na korepetycje to często osoba już zniechęcona licznymi niepowodzeniami. Skuteczność korepetycji jest wtedy zależna od słów korepetytora: “Dasz radę”. Drugą strategią jest rozbudzanie ciekawości poznawczej. Jednym z ważniejszych aspektów pracy korepetytora – o którym to aspekcie rzadko się wspomina – jest jego pasja do nauczania i do samej matematyki. Korepetytor, który fascynuje się nauczaną dziedziną, będzie zarażał swoich uczniów entuzjazmem.

Aktywizowanie

Ostatnim elementem układanki jest aktywizowanie ucznia. Nie ma nic gorszego od korepetycji, podczas których nauczyciel pokazuje, jak rozwiązać zadania, nie pozostawiając miejsca na samodzielne myślenie podopiecznego. Aktywizowanie polega na zadawaniu pytań, a nie na udzielaniu gotowych odpowiedzi. Świetny korepetytor to taki, który pamięta jeszcze, jak to było zetknąć się z tym tematem po raz pierwszy. Dlatego potrafi wczuć się w położenie swoich uczniów.

Share