Ile kosztuje tłumaczenie medyczne?

Ile kosztuje tłumaczenie medyczne?

Tłumaczenie medyczne wymaga wyjątkowej dbałości o najmniejsze szczegóły oraz dokładności. Na tłumaczu, spoczywać będzie odpowiedzialność za odpowiednie przekazanie informacji z historii choroby, dokumentów patentowych czy też ulotki leku. Osoba, która zostanie zaangażowana w medyczne tłumaczenie, winna uprzednio przejść przez właściwe szkolenie oraz poznać dokładnie terminologię z wybranego zakresu. 

Kiedy konieczne jest zrobienie tłumaczenia medycznego?

Tłumaczenia medyczne, dotyczyć mogą różnego typu treści: 

  • opisów leczniczych produktów – suplementów diety, leków, urządzeń stosowanych w zakresie medycyny, jak i innych rodzajów produktów,
  • folderów i ulotek z firm medycznych,
  • wypisów ze szpitali, czy też wyników badań przeprowadzonych za granicą,
  • artykułów medycznych – opublikowanych w innych językach,
  • książek medycznych – specjalistycznych książek, podręczników, jak i innego typu publikacji. 

Dlatego też, medyczne tłumaczenia, mogą się odnosić do różnego typu treści, które dotyczą nie tylko książek o charakterze specjalistycznym, ale również i wyników różnych badań. 

Tłumaczenie medyczne cennik

Podstawę w wycenie zlecenia, stanowić będzie obszerność czy też wielkość danego tekstu, który ma zostać przetłumaczony. Osoba zajmująca się tłumaczeniem, może przeprowadzić wycenę, opierając się o tak zwaną obliczeniową stronę (albo inaczej tłumaczeniową stronę), która w standardzie będzie zawierała 1800 znaków wraz ze spacjami, zaś w wypadku tłumaczeń przysięgłych – 1125 znaków wraz ze spacjami. Należy również mieć na uwadze, iż każda z rozpoczętych stron, obliczana jest jako w całości zrealizowana. 

Chociaż w każdym biurze, podawany jest inny cennik tłumaczeń, wycena może być także zależna od ustaleń indywidualnych pomiędzy tłumaczem a klientem – w wypadku większych zleceń, klienci mogą liczyć na preferencje warunki wyceny. Zobacz jak wygląda profesjonalne tłumaczenie medyczne https://alingua.pl/tlumaczenia-medyczne/

Cena tłumaczenia medycznego, zależeć może także od typu dokumentu – czy przekładowi poddawany będzie zwykły tekst, specjalistyczny, czy też może zamówienie to przysięgłe tłumaczenie. Dla każdego z typów przekładów, biura tłumaczeń mają inne cenniki, gdyż każdy z nich wymagać będzie od tłumacza posiadania innych uprawnień i umiejętności zawodowych. 

Zwykłe tłumaczenia to te, którym poddawane są treści napisane codziennym, prostym językiem. Nie zawierają one w treści specjalnych zwrotów oraz pojęć. Do tego typu dokumentów, może być zaliczono biznesowa albo prywatna korespondencja, oferty, ankiety, maile czy też witryny internetowe. W takim wypadku, praca tłumacza, nie będzie nazbyt skomplikowana, zatem i cena jest przystępna. 

Cena za specjalistyczne tłumaczenia, będzie wyższa aniżeli za zwykłe przekłady, gdyż i nakład pracy tłumacza jest dużo większy. Tłumaczenia o charakterze specjalistycznym, wymagać będą nie tylko dogłębnego poznania słów z wybranej dziedziny, branżowego języka, ale też i samego zagadnienia. Do takich, zaliczane są chociażby tłumaczenia prawnicze, techniczne czy też medyczne. 

Następną grupą, będą przysięgłe tłumaczenia, którym poddawane są oficjalne dokumenty mające moc prawną. Tutaj ceny, będą już znacznie wyższe, co wynika z konieczności posiadania większych umiejętności przez tłumacza i zrobienia przez niego konkretnych uprawnień. 

Jaki może być koszt tłumaczenia przysięgłego? Z pewnością, będzie to najdroższy z rodzajów przekładów, niemniej jednak jego cena ostateczna zależeć będzie od ilości danego tekstu, jak i tego, do której grupy językowej zaliczany jest język, z którego albo na który trzeba przetłumaczyć dokumentację. Czym jest właściwie grupa językowa i w jaki sposób uzależniona może być od niej cena za tłumaczenie medyczne? 

Grupa językowa a ceny tłumaczeń

Różnorodne języki, zebrano w tak zwane językowe grupy, zaś o ich przynależności do wybranej grupy, decydować będzie ich geograficzne położenie. Ceny tłumaczeń, zależne są zatem od tego, do której spośród grup zaliczany jest źródłowy język obcy albo też ten docelowy. Takie przyporządkowanie, zostało określone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Można wyróżnić niżej wymienione grupy: 

  • I grupa językowa – zalicza się do nich język rosyjski, francuski, niemiecki oraz angielski, 
  • II grupa językowa – język łaciński oraz reszta języków europejskich,
  • III grupa językowa – pozaeuropejskie języki o łacińskim alfabecie,
  • IV grupa językowa – pozaeuropejskie języki z alfabetem innym, aniżeli łaciński. 

Tłumaczenia z najpopularniejszych obcych języków, takie jak język angielski, będą tańsze, aniżeli tłumaczenia zaliczane do grupy drugiej, trzeciej czy też czwartej. Im wyższa będzie grupa, tym mniejszą popularnością odznacza się język i tym droższe będzie samo tłumaczenie. 

Share